{ "modal": { "title": "Før operationen", "headline": "Stomioperationen trin for trin", "content": "

I pjece ”Stoma surgery step by step” illustreres og beskrives de anatomiske aspekter af en stomioperation. Formålet med pjecen er at give dig indsigt i og viden om operationen og hjælpe dig med at forstå en del af dialogen mellem læger og sygeplejersker, når de taler om operationen. Bemærk at pjecen er på engelsk.

\n

Vis PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_surgerystepbystep.ashx", "video_url": "" } }