Erklæring om copyright/Vilkår for brug

© Copyright 2023, Dansac A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette websted ejes og drives af Dansac A/S,
Lille Kongevej 304,
3480 Fredensborg,
CVR-nummer 34094810,
Tlf: +45 4846 5000,
Fax: +45 4846 5010,
dansac@dansac.com

Brugen af www.dansac.com ("webstedet") er underlagt nedenstående vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, bedes du forlade webstedet uden yderligere brug heraf.

Dansac A/S tilbyder udelukkende dette websted til oplysningsbrug. Dansac bestræber sig på at holde indholdet opdateret, men vi kan ikke garantere, at indholdet er fuldstændigt, korrekte og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Webstedets indhold ejes og kontrolleres fuldt ud af Dansac A/S og er beskyttet under al gældende dansk lovgivning, f.eks. lovgivning vedrørende copyright og varemærker. Du må udelukkende downloade indhold fra dette websted til ikke-kommerciel brug, og kun i overensstemmelse rettighederne ifølge dansk lovgivning. Det er ikke tilladt at ændre eller reproducere noget indhold fra dette websted uden udtrykkelig, forudgående skriftlig tilladelse fra Dansac A/S.

Produkter og produktbeskrivelser, der er vist eller beskrevet heri, kan variere fra land til land. Det er muligt, at produkter, der er vist heri, ikke er tilgængelige eller er kendt under andre navne i forskellige lande.

Dansac A/S yder ikke medicinsk rådgivning eller medicinske tjenester. Oplysningerne på dette websted er ikke en erstatning for lægebehandling. Indholdet på dette websted er ikke tiltænkt som en erstatning for, og kan ikke erstatte, lægehjælp. Hvis du har, eller mistænker, at du har, et helbredsproblem, skal du altid kontakte en professionel læge.

Såfremt Dansac-webstedet knyttes sammen med andre websteder, påtager Dansac sig intet ansvar for noget aspekt af et eventuelt tilknyttet webstedet og yder ingen opbakning til et sådant websted. Dansac A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller personskader, der opstår som et resultat af indholdet på et andet websted/andre websteder.

Dansac A/S gør alle rimelige tiltag til at beskytte webstedet mod computervira, orm, trojanske heste eller andre trusler. Dansac A/S garanterer imidlertid ikke, at webstedet er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar eller enhver forpligtelse relateret til tab på grund af skadelige programmer, der modtages fra webstedet, eller fra filer, der downloades fra webstedet. Enhver meddelelse, der videresendes til Dansac A/S via Dansac-webstedet, sker udelukkende på et ikke-fortroligt grundlag. Dansac må reproducere, offentliggøre eller på anden måde enhver sådan meddelelse til et hvilket som helst formål, inklusive udvikling, fremstilling og markedsføring af enten produkter eller tjenester.

Når du bruger dette websted, registreres data relateret til din adfærd, f.eks. ved hjælp af cookies. Formålet med at registrere disse data er at beskrive brugen af webstedet. Det hjælper os med at sikre, at indholdet på dette websted altid er relevant. Dataene bruge også til at sikre, at Dansacs viden altid bruges i overensstemmelse med betingelserne. Alle registrerede data behandles fortroligt og vil ikke blive videresendt til lande uden for EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dataene behandles af en ekstern dataprocessor, der fungerer som vært for dette websted. Data, der sendes mellem Dansac og den eksterne dataprocessor, er krypteret. Kontakt Dansac A/S for yderligere oplysninger, om hvilke data Dansac har registreret om dig. I den forbindelse kan du gratis anmode om, at data om dig, som er ukorrekte, korrigeres, eller at Dansac ophører med at behandle personlige data om dig.

DANSAC A/S
Dansac, the Dansac logo, the Dansac Education logo, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE og TRE er varemærker tilhørende Dansac A/S.

Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører deres respektive ejere.