{ "modal": { "title": "Kliniske værktøjer", "headline": "Omfattende vejledning til vurdering", "content": "

Denne folder er et værktøj, som kombinere elementerne i en holistisk tilgang til stomipleje. Det er en brugervenlig og praktisk vejledning, som indeholder svar på de fleste spørgsmål i forbindelse med patientvurdering, stomivurdering, vurdering af den peristomale hud og vurdering af konveksitet.

\r\n

Vis PDF

\r\n


\r\n

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/comprehensiveassessmentguide.ashx", "video_url": "" } }