Stomipleje: Komplikationer efter en operation

De første uger efter en stomioperation kan både være fysisk og mentalt udfordrende for stomipatienter. I denne periode vil mange stomipatienter være bekymrede og have spørgsmål om deres nye liv. Det er op til dig som deres stomisygeplejerske eller sundhedsfagligt personale at give dem de rigtige svar og lytte empatisk.

Uanset om patientens spørgsmål spænder over livsstil, hudkomplikationer, intimitet eller ubehag, vil det, at du sætter dig ind i de almindelige bekymringer, gøre meget for at hjælpe dem med at føle sig trygge. For at hjælpe med at øge din viden om stomipleje inviterer vi dig til at gennemgå det arbejde, der er lavet af Ostomy Forum – et samarbejde mellem 31 erfarne enterostomal terapi (ET) sygeplejersker om emnet stomioperation og dens konsekvenser.

I denne vejledning har vi fremhævet flere undersøgelser, der hjælper med at bygge videre på din forståelse af interventionsmetoder og imødekomme eventuelle behov for efteruddannelse.

Hvorfor oplever stomipatienter stadig smerter et halvt år efter operationen?

Dette studie blev foretaget af den hollandske/polske afdeling af gruppen Ostomy Forum. Det overordnede mål med forskningen var at identificere og undersøge forholdet mellem fysiske og psykologiske faktorer efter stomidannelsen. Arbejdsgruppen fokuserede specifikt på smerter efter operationen.

Du kan finde resultaterne af undersøgelsen i ovenstående link. Et af de mest overraskende fund var, at mange patienter stadig har smerter seks måneder efter stomioperationen. Forskerne konkluderede også, at patientens psykosociale miljø påvirker oplevelsen af smerte.

Undersøgelse af stomikomplikationer efter operationen

Den danske arbejdsgruppe i The Ostomy Forum begyndte at dokumentere forekomsten af stomikomplikationer 26 uger efter operationen. Der var i alt 237 patienter, som hver blev fulgt af stomisygeplejersken fire gange. Dataene gav mulighed for at observere komplikationer ud fra typen af stomi, køn, tidshorisont og permanent/midlertidig operation.

Et af resultaterne fra undersøgelsen antydede, at patienter med en midlertidig kolostomi – især kvinder – ser ud til at have den højeste frekvens af stomikomplikationer.

Hudkomplikationer efter stomioperationen: vigtigheden af ET-sygeplejerskens nøje vurdering og intervention

Studier viser, at peristomale hudproblemer påvirker mere end en tredjedel af kolostomipatienterne og mere end to tredjedele af ileostomipatienterne. Derfor besluttede norske forskere at undersøge antallet af hudrelaterede komplikationer, og hvornår de typisk opstår.

I poliklinikker observerede forskere 237 patienter ved hjælp af en standardiseret opfølgningsformular og observationsindeks. Resultatet viste, at frekvensen af komplikationer steg kraftigt i anden periode (3-6 uger), hvor 34 % af alle respondenter i gennemsnit havde et hudproblem.

I ovenstående dokument kan du finde flere oplysninger om den norske arbejdsgruppes fund.

Tilbage til det sociale liv: Er der en sammenhæng mellem sygeplejerskens vurdering og patientens oplevelse?

Social rehabilitering er en udfordring for både patienten og ET. Med henblik herpå deltog otte lande i et studie, der undersøgte, hvordan psykologiske faktorer påvirker en patients evne til at vende tilbage til normale sociale aktiviteter efter en stomioperation.

Forskere undersøgte en række spørgsmål, der vedrørte patienternes psykologiske og fysiske helbred. Formålet var at identificere årsager, der kunne forklare en patients sociale status, der vurderes af ET som enten problematisk eller ikke-problematisk.

Restitution efter midlertidig ileostomi: Er der et kønsperspektiv?

Den svenske arbejdsgruppe i Ostomy Forum havde til formål at finde ud af, om der er forskel på kvinder og mænd i deres restitution efter operation med en midlertidig ileostomi. Undersøgelsen omfattede 221 patienter – 26 af dem havde en midlertidig ileostomi.

Resultatet viser, at opmærksomheden på kønsperspektivet er vigtigt. Mens mange mænd vendte tilbage til det normale efter den sidste opfølgningsperiode, havde 36 % af den kvindelige gruppe stadig sociale og psykologiske problemer. Den vigtigste konklusion i denne forskning er, at mænd kommer sig hurtigere end kvinder efter en stomioperation.

Historikskema

I løbet af fem år udarbejdede Ostomy Forum et internationalt historik- og vurderingsskema for at give ET-sygeplejersker mulighed for at indsamle komplette og relevante data. Formålet med et sådant skema er at identificere kort- og langsigtede konsekvenser af en stomioperation. Ved at bruge ovennævnte historikskema kan du hjælpe med at anbefale forbedringer og sørge for passende intervention.

Vi håber, at du finder formularen nyttig til at forbedre dine patienters tilværelse i dagene og ugerne efter stomioperationen. Du kan finde flere cases, evalueringer og ressourcer i afsnittet Professionel pleje på Dansacs website.